CSS
CSS

CSS Selectors Nedir? Türleri Nelerdir?

Cascading Style Sheets (CSS), web sayfalarının görünümünü düzenlemek ve stil vermek için kullanılan bir web teknolojisidir.


CSS Selectors (Seçiciler) Nedir?

CSS Selectors (CSS Seçiciler), web sayfalarındaki HTML veya XML öğelerini belirlemek ve stil uygulamak için kullanılan ifadelerdir. Bu seçiciler, belirli bir öğeyi veya öğe grubunu hedefleyerek, onlara özel stil kuralları tanımlamayı sağlar. CSS Selectors, web sayfalarının görünümünü düzenlemek ve stil vermek için temel bir araçtır.

CSS Selectors (Seçiciler) Türleri:

Seçiçi Örnek Kullanım Açıklama
.class .intro class=”intro” içeren tüm öğeleri seçer
.class1.class2 .name1.name2 Hem name1 hem de name2 ayarlı tüm öğeleri seçer
.class1 .class2 .name1 .name2 name1 altında bulunan tüm name2 öğelerini seçer
#id #ishak id=”ishak” olan öğeyi seçer
* * Tüm öğeleri seçer
element p Tüm <p> öğelerini seçer
element.class p.intro class=”intro” içeren tüm <p> öğelerini seçer
element,element div, p Tüm <div> öğelerini ve tüm <p> öğelerini seçer
element element div p <div> öğelerinin içindeki tüm <p> öğelerini seçer
element>element div > p Üst öğesi bir <div> öğesi olan tüm <p> öğelerini seçer
element+element div + p <div> öğelerinden hemen sonra yerleştirilen ilk <p> öğesini seçer
element1~element2 p ~ ul Önünde bir <p> öğesi bulunan her <ul> öğesini seçer
[attribute] [target] Hedef niteliğine sahip tüm öğeleri seçer
[attribute=value] [target=”_blank”] target=”_blank” içeren tüm öğeleri seçer
[attribute~=value] [title~=”cicek”] “cicek” kelimesini içeren bir başlık niteliğine sahip tüm öğeleri seçer
[attribute|=value] [lang|=”tr”] lang öznitelik değeri “tr “ye eşit olan tüm öğeleri seçer veya “tr-” ile başlayan
[attribute^=value] a[href^=”https”] href öznitelik değeri “https” ile başlayan her <a> öğesini seçer
[attribute$=value] a[href$=”.pdf”] href öznitelik değeri “.pdf” ile biten her <a> öğesini seçer
[attribute*=value] a[href*=”ishak.dev”] href öznitelik değeri “ishak.dev” alt dizesini içeren her <a> öğesini seçer
:active a:active Etkin bağlantıyı seçer
::after p::after Her <p> öğesinin içeriğinden sonra bir şey ekleyin
::before p::before Her <p> öğesinin içeriğinden önce bir şey ekleyin
:checked input:checked İşaretlenen her <input> öğesini seçer
:default input:default Varsayılan <input> öğesini seçer
:disabled input:disabled Devre dışı bırakılan her <input> öğesini seçer
:empty p:empty Alt öğesi olmayan her <p> öğesini seçer (metin düğümleri dahil)
:enabled input:enabled Etkinleştirilmiş her <input> öğesini seçer
:first-child p:first-child Üst öğesinin ilk çocuğu olan her <p> öğesini seçer
::first-letter p::first-letter Her <p> öğesinin ilk harfini seçer
::first-line p::first-line Her <p> öğesinin ilk satırını seçer
:first-of-type p:first-of-type Ebeveyninin ilk <p> öğesi olan her <p> öğesini seçer
:focus input:focus Odağı olan giriş öğesini seçer
:fullscreen :fullscreen Tam ekran modunda olan öğeyi seçer
:hover a:hover Fareyle üzerine gelindiğinde bağlantıları seçer
:in-range input:in-range Belirli bir aralıkta değeri olan giriş öğelerini seçer
:indeterminate input:indeterminate Belirsiz durumda olan giriş öğelerini seçer
:invalid input:invalid Geçersiz bir değere sahip tüm giriş öğelerini seçer
:lang(language) p:lang(it) lang niteliği “it” (İtalyanca) değerine eşit olan her <p> öğesini seçer
:last-child p:last-child Üst öğesinin son çocuğu olan her <p> öğesini seçer
:last-of-type p:last-of-type Ebeveyninin son <p> öğesi olan her <p> öğesini seçer
:link a:link Ziyaret edilmemiş tüm bağlantıları seçer
::marker ::marker Liste öğelerinin işaretleyicilerini seçer
:not(selector) :not(p) <p> öğesi olmayan her öğeyi seçer
:nth-child(n) p:nth-child(2) Üst öğesinin ikinci çocuğu olan her <p> öğesini seçer
:nth-last-child(n) p:nth-last-child(2) Ebeveyninin ikinci çocuğu olan her <p> öğesini, son çocuktan itibaren sayarak seçer
:nth-last-of-type(n) p:nth-last-of-type(2) Son çocuktan itibaren sayarak, ebeveyninin ikinci <p> öğesi olan her <p> öğesini seçer
:nth-of-type(n) p:nth-of-type(2) Üst öğesinin ikinci <p> öğesi olan her <p> öğesini seçer
:only-of-type p:only-of-type Ebeveyninin tek <p> öğesi olan her <p> öğesini seçer
:only-child p:only-child Ebeveyninin tek çocuğu olan her <p> öğesini seçer
:optional input:optional “required” niteliği olmayan giriş öğelerini seçer
:out-of-range input:out-of-range Belirli bir aralığın dışında bir değere sahip giriş öğelerini seçer
::placeholder input::placeholder “placeholder” özniteliği belirtilen girdi öğelerini seçer
:read-only input:read-only “readonly” özniteliği belirtilen giriş öğelerini seçer
:read-write input:read-write “readonly” özniteliği belirtilmemiş girdi öğelerini seçer
:required input:required “required” özniteliği belirtilen giriş öğelerini seçer
:root :root Belgenin kök öğesini seçer
::selection ::selection Bir öğenin kullanıcı tarafından seçilen kısmını seçer
:target #ishak:target Geçerli etkin #ishak öğesini seçer (bu bağlantı adını içeren bir URL’ye tıklandığında)
:valid input:valid Geçerli bir değere sahip tüm giriş öğelerini seçer
:visited a:visited Ziyaret edilen tüm bağlantıları seçer

ishak.dev‘i takip ederek, benimle birlikte yeni şeyler öğrenebilir, kendinizi daha iyi geliştirebilir, kodlarınızı daha güncel ve optimize hale getirebilirsiniz. Başarılı kodlamalar!


Merhaba!, ishak.dev'de yazılım, tasarım ve teknoloji tutkunu biri olarak kendi deneyimlerimden ve öğrendiklerimden yola çıkarak hazırladığım yazılar paylaşıyorum. ishak.dev'i düzenli takip ederek yeni yayınlarımı kaçırmayın!

Yorumları Görüntüle
Şu anda hiç yorum bulunmamaktadır.

Bir Cevap Yazın