Genel

JavaScript’de var, let, const nedir? Arasındaki Farklar Nelerdir?

1. var Değişkeni: var anahtar kelimesi, eski JavaScript sürümlerinde yaygın olarak kullanılırdı. Ancak, var değişkenleri fonksiyon kapsamında tanımlar. Yani, var ile tanımlanan bir değişken, tanımlandığı fonksiyon içinde geçerlidir. 2. let Değişkeni: let anahtar kelimesi, blok kapsamında (örneğin, if bloğu veya döngü bloğu gibi) değişken [...]