Genel
Genel

JavaScript Dizi Metotları

JavaScript, web geliştirme dünyasında en yaygın olarak kullanılan programlama dillerinden biridir. Bu dilin gücü, dizi (array) veri türü ile birleştiğinde daha da artar.


Diziler, aynı türdeki verileri depolamak için kullanılan koleksiyonlardır. JavaScript’te dizilerle çalışırken kullanabileceğiniz bir dizi metot bulunmaktadır. Bu metotlar, dizileri dönüştürmek, filtrelemek, döngülemek ve manipüle etmek için kullanılır. İşte JavaScript dizilerinde sıkça kullanılan metotlar ve kullanımları:

1. push() ve pop() Metotları:

Diziye yeni bir öğe eklemek için push() kullanılır. Örneğin:

let dizi = [1, 2, 3];
dizi.push(4);
// dizi şimdi [1, 2, 3, 4]

pop(), diziden son öğeyi çıkarır:

let dizi = [1, 2, 3];
let sonEleman = dizi.pop();
// dizi şimdi [1, 2], sonEleman 3

2. shift() ve unshift() Metotları:

shift(), diziden ilk öğeyi çıkarır:

let dizi = [1, 2, 3];
let ilkEleman = dizi.shift();
// dizi şimdi [2, 3], ilkEleman 1

unshift(), dizinin başına yeni bir öğe ekler:

let dizi = [2, 3];
dizi.unshift(1);
// dizi şimdi [1, 2, 3]

3. forEach() Metodu:

Dizi üzerinde döngü yapmak için kullanılır:

let dizi = [1, 2, 3];
dizi.forEach(function(eleman) {
 console.log(eleman);
});
// Çıktı: 1, 2, 3

4. map() Metodu:

Dizi üzerinde döngü yaparak yeni bir dizi oluşturur:

let dizi = [1, 2, 3];
let yeniDizi = dizi.map(function(eleman) {
 return eleman * 2;
});
// yeniDizi şimdi [2, 4, 6]

5. filter() Metodu:

Belirli bir koşulu sağlayan öğeleri içeren yeni bir dizi oluşturur:

let dizi = [1, 2, 3, 4, 5];
let filtreliDizi = dizi.filter(function(eleman) {
 return eleman % 2 === 0;
});
// filtreliDizi şimdi [2, 4]

6. reduce() Metodu:

Dizi elemanları üzerinde birikim yaparak tek bir değer döndürür:

let dizi = [1, 2, 3, 4];
let toplam = dizi.reduce(function(accumulator, currentValue) {
 return accumulator + currentValue;
}, 0);
// toplam şimdi 10

7. find() ve findIndex() Metotları:

find(), belirli bir koşulu sağlayan ilk öğeyi döndürür:

let dizi = [1, 2, 3, 4, 5];
let bulunanEleman = dizi.find(function(eleman) {
 return eleman > 2;
});
// bulunanEleman şimdi 3

findIndex(), belirli bir koşulu sağlayan ilk öğenin indeksini döndürür:

let dizi = [1, 2, 3, 4, 5];
let indeks = dizi.findIndex(function(eleman) {
 return eleman > 2;
});
// indeks şimdi 2 (3'ün indeksi)

8. slice() Metodu:

Belirli bir aralıktaki elemanları içeren yeni bir dizi oluşturur:

let dizi = [1, 2, 3, 4, 5];
let yeniDizi = dizi.slice(1, 4);
// yeniDizi şimdi [2, 3, 4]

9. sort() Metodu:

Diziyi sıralar:

let dizi = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5];
dizi.sort(function(a, b) {
 return a - b;
});
// dizi şimdi [1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 9]

10. reverse() Metodu:

Dizideki elemanları tersine çevirir:

let dizi = [1, 2, 3, 4, 5];
dizi.reverse();
// dizi şimdi [5, 4, 3, 2, 1]

11. some() ve every() Metotları:

some(), dizide belirli bir koşulu sağlayan en az bir öğe varsa true döndürür:

let dizi = [1, 2, 3, 4, 5];
let sonuc = dizi.some(function(eleman) {
 return eleman > 3;
});
// sonuc şimdi true

every(), dizideki tüm öğeler belirli bir koşulu sağlıyorsa true döndürür:

let dizi = [1, 2, 3, 4, 5];
let sonuc = dizi.every(function(eleman) {
 return eleman > 0;
});
// sonuc şimdi true

12. concat() Metodu:

Dizileri birleştirerek yeni bir dizi oluşturur:

let dizi1 = [1, 2];
let dizi2 = [3, 4];
let birlesikDizi = dizi1.concat(dizi2);
// birlesikDizi şimdi [1, 2, 3, 4]

13. join() Metodu:

Dizideki tüm öğeleri birleştirerek bir string döndürür:

let dizi = [1, 2, 3];
let stringDizi = dizi.join('-');
// stringDizi şimdi "1-2-3"

14. splice() Metodu:

Dizi içindeki öğeleri değiştirmek için kullanılır:

let dizi = [1, 2, 3, 4, 5];
dizi.splice(2, 1, 'a', 'b');
// dizi şimdi [1, 2, 'a', 'b', 4, 5]

15. isArray() Metodu:

Bir nesnenin dizi olup olmadığını kontrol eder:

let dizi = [1, 2, 3];
let isDizi = Array.isArray(dizi);
// isDizi şimdi true

16. flat() ve flatMap() Metotları:

flat(), iç içe geçmiş dizileri düzleştirir:

let nestedDizi = [1, 2, [3, 4, [5, 6]]];
let düzDizi = nestedDizi.flat(2);
// düzDizi şimdi [1, 2, 3, 4, 5, 6]

flatMap(), her öğeyi bir diziye dönüştürür ve sonrasında düzleştirir:

let dizi = [1, 2, 3];
let yeniDizi = dizi.flatMap(function(eleman) {
 return [eleman * 2, eleman * 3];
});
// yeniDizi şimdi [2, 3, 4, 6, 6, 9]

17. reduceRight() Metodu:

Diziyi sağdan sola doğru işler:

let dizi = [1, 2, 3, 4];
let tersToplam = dizi.reduceRight(function(accumulator, currentValue) {
 return accumulator + currentValue;
}, 0);
// tersToplam şimdi 10 (4 + 3 + 2 + 1)

18. Array.from() Metodu:

Dizi benzeri bir nesneyi gerçek bir diziye dönüştürür:

let diziBenzeri = { length: 3, 0: 'a', 1: 'b', 2: 'c' };
let gercekDizi = Array.from(diziBenzeri);
// gercekDizi şimdi ['a', 'b', 'c']

19. Array.of() Metodu:

Belirli bir dizi elemanlarından yeni bir dizi oluşturur:

let yeniDizi = Array.of(1, 2, 3, 4, 5);
// yeniDizi şimdi [1, 2, 3, 4, 5]

20. findLastIndex() Metodu:

Belirli bir koşulu sağlayan son öğenin indeksini döndürür:

let dizi = [1, 2, 3, 4, 5, 3];
let indeks = dizi.findLastIndex(function(eleman) {
 return eleman === 3;
});
// indeks şimdi 5 (son 3'ün indeksi)

Bu metotlar, JavaScript dizileriyle çalışırken işlerinizi kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz bazı örnekler. JavaScript’in sunduğu bu zengin dizi metotları ile veri manipülasyonu ve analizi işlemlerinizi daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. ishak.dev‘i takip ederek, benimle birlikte yeni şeyler öğrenebilir, kendinizi daha iyi geliştirebilir, kodlarınızı daha güncel ve optimize hale getirebilirsiniz. Başarılı kodlamalar!


Merhaba!, ishak.dev'de yazılım, tasarım ve teknoloji tutkunu biri olarak kendi deneyimlerimden ve öğrendiklerimden yola çıkarak hazırladığım yazılar paylaşıyorum. ishak.dev'i düzenli takip ederek yeni yayınlarımı kaçırmayın!

Yorumları Görüntüle

Bir Cevap Yazın